De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Samen met vele kerkelijke gemeentes en donateurs. Ieder jaar wordt er een thema gekozen en staan er zes projecten centraal. Dit jaar is het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander.'

De diaconie van onze gemeente heeft besloten aan deze projecten mee te werken d.m.v. het collecteren voor deze goede doelen. Meer informatie hierover staat in het collecterooster.

Kerk in Actie heeft voor deze periode een Veertigdagentijdkalender voor verdieping uitgegeven. Ieder die belangstelling voor deze kalender heeft, kan deze vanaf de eerste zondag van de 40-dagen tijd (14 februari 2016) mee naar huis nemen. Ze liggen op de leesplank in de hal van de de Hege Stins.

A- A A+