Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Ds Van Velzen met emeritaat

Ds Gerard van Velzen is ooit begonnen als predikant in de Hervormde gemeente van Eastermar. Het was zijn eerste gemeente. Ik herinner mij ds Van Velzen goed. Hij was hier predikant in 1988 toen we in Eastermar kerkasiel verleenden aan de familie Lahdou. Als voorzitter van de comissie Kerkasiel werkte ik nauw met hem samen en heb ik hem leren waarderen.

Vanaf 2015 is ds Gerard van Velzen verbonden aan de Protestantse gemeente van De Lier. Elk jaar konden we hem weer in Eastermar begroeten, nu als gastpredikant.

Deze zomer gaat hij met vervroegd emeritaat en neemt hij op 23 juni 2024 afscheid in een kerkdienst in de Domkerk, Hoofdstraat 51 te De . De dienst begint om 10.00 uur. Voor de dienst (vanaf ca. 9.30 uur) is er voor genodigden nog de mogelijkheid een kopje koffie in de kerk te drinken. Na de dienst is er koffie/thee, wat lekkers en een drankje in de kerk, waarbij persoonlijk afscheid kan worden genomen van Gerard en zijn vrouw Marian. Hierna is er om 13.00 uur nog een broodmaaltijd voor de genodigden.

Onze gemeente heeft een uitnodiiging gekregen en daarom kan ieder die dat wil hierbij aanwezig zijn. Hebt u belanmgstelling mee te gaan meld u dan voor 10 juni aan bij onze scriba Tine Hoekstra. Wanneer we weten hoeveel mensen meegaan kunnen we het vervoer organiseren.

Elle Hoekstra

Van Velzen 2018

  • Aangemaakt op .