Zwaarden gereedschap

Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten uit het boek
Jesaja, waarin wordt verteld wat de profeet Jesaja namens God aan
zijn volk verkondigt. Op deze zondag staat Jesaja 2:1-5 centraal: over
de tijd die eens zal komen waarin de mensen zullen leven zoals God
het wil, en er vrede zal heersen op aarde.

We gaan eerst samen zingen, zing maar mee:

 Welkom en gebed: We beginnen met het filmpje. Kijk en luister hier eerst naar

 Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes

 

Kijk en luister naar het verhaal

Muziek. Luister en zing nu mee met de volgende liedjes:

Weetjes bij dit verhaal

Zing nu mee met het volgende liedje:

 Knutselen/puzzelen: Kies een werkblad om te knutselen of te maken en print deze uit

- Werkblad_4-8_jaar_Zwaarden_worden_gereedschap.pdf
- Werkbladen_8-12_jaar_Zwaarden_worden_gereedschap.pdf

Kijk naar het filmpje voor de zegen:

 

We sluiten af met het volgende zegenlied:

Veel plezier en Gods Zegen in deze week: Tot volgende week!

 

 

 

 

 

A- A A+