Voor de Kerst kon u oliebollen bestellen.
De opbrengst was voor de kerk.
Hier is veel gebruik van gemaakt.
Op oudejaarsdag stond de bestelling klaar.
Het was een komen en gaan in de “Hege Stins” en menigeen kon de verleiding niet weerstaan en moest natuurlijk even proeven.
Deze actie heeft € 800,00 opgebracht.
Alle vrijwilligers en kopers hartelijk bedankt!

Namens de kerkrentmeesters,
Klaas Dijkstra

A- A A+