Week van Gebed 19 t/m 26 januari.

"Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons". Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

De centrale bijbeltekst (zie boven) voor de gebedsweek 2020 is uit het laatste deel van het boek Handelingen van 27:18 t/m 28:10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben het materiaal voor de gebedsweek voor dit jaar voorbereid.

We starten met elkaar de Week van Gebed op zondagavond 19 januari om 19.00 uur. Misschien herinnert u zich nog de spontane gebedsbijeenkomst op een zondagavond in september. Het was heel bijzonder om met ruim 40 mensen elkaar ons verhaal te vertellen en met en voor elkaar te bidden. Zo willen we ook weer beginnen deze week.Dan is er op maandag, woensdag en vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur een moment van gebed, lied en lezing. Georganiseerd door verschillende groepen uit de gemeente m.b.v. het materiaal. We sluiten de week af met een zangdienst.

We hopen dat u komt en met ons meedoet. Samen zijn we de kerk.      

Zangdienst zondag 26 januari om 19.00 uur

We sluiten de Week van Gebed af op zondagavond 26 januari met een zangdienst. Het thema zal, aansluitend bij de gebedsweek, zijn "Scheepje onder Jezus' hoede". We hopen met elkaar veel mooie liederen te zingen onder de bezielende leiding van Sebastiaan Schippers.

Week. van gebed2

A- A A+