Op 16 december j.l. was er weer een kerstviering met broodmaaltijd georganiseerd in de Hege Stins.
In totaal waren hier 45 personen aanwezig.
Na het welkomstwoord door Janke hadden was de kerstviering.
Meerdere liederen  werden gezongen, afgewisseld door  gedichten en een Bijbellezing.
Hierna werd een zeer verzorgde broodmaaltijd geserveerd.
Mevr. Annema las nog een prachtig kerstverhaal voor waar ieder aandachtig naar heeft zitten luisteren.
Om 7 uur ging iedereen naar huis met een attentie en een mandarijn.

De organisatie was in handen van Janke Hamstra, Jantsje Burema, Nico en Tine Hoekstra.

Kerstviering 1a Kerstviering 2Kerstviering 2 Kerstviering 2

Deze leuke foto’s zijn gemaakt tijdens de tienerkerk voor klas 1 & 2 op 27 november jl.

Dit was de 1e adventszondag met als thema: Vrede.

A.s. zondag 18 december hebben we om 9.30 uur KERSTONTBIJT voor de tieners van klas 1 en 2!!!

Wees Welkom!!

Michel van Holsteyn en Wytske Zandstra

Tienerkerk1   Tienerkerk2

Tienerkerk4   Tienerkerk5

Tienerkerk3   Tienerkerk

Zaterdag 29 oktober hebben we weer de jaarlijkse kindermiddag gehouden voor alle kinderen van Eastermar, georganiseerd door de leiding van de kindernevendienst.

De opkomst was wederom geweldig, ongeveer 52 kinderen. Van 13.00 uur t/m 15.30 uur hebben de kinderen van groep 0 t/m 5 zich vermaakt met oudhollandse spelen in de Hege Stins. Ook het weer zat erg mee, waardoor we ook buiten o.a. heerlijk konden touwtrekken, clowngooien en stoepkrijten. De kinderen waren weer super enthousiast zoals wel te zien is op de foto’s. Gelukkig hadden we de hulptroepen (onze jongeren) ingeschakeld die weer hebben bijgedragen aan een leuke geslaagde middag.

Namens de kindernevendienst

Sonja de Boer en Jannie Elverdink

IMG 1825 IMG 1833 IMG 1837 IMG 1845 IMG 1852 IMG 1863 IMG 1871 IMG 1893 IMG 1900 IMG 1909 IMG 1926 IMG 1932

Weet u wat een Antependium is? De meesten van ons waarschijnlijk niet. Volgens Wikipedia is een Antependium "de bekleding aan de voorkant van een kansel in de vorm van stof, hout of edelmetaal". Een stoffen Antependium wordt voorzien van de van toepassing zijnde liturgische kleur. Tijdens het kerkelijk jaar wisselt de kleur een aantal keren.

Ook in onze kerk maken we gebruik van Antependia. Omdat we een nieuwe avondmaalstafel hebben gekregen was het verzoek aan de interieurcommissie om nieuwe Antependia te maken. Geke Proper, Griet de Jong, Jan Taeke de Jong en Atsie Boersma hebben ontwerpen gemaakt voor 3 nieuwe kleden. Rood, wit en groen. Geke heeft heel wat uurtjes zitten appliceren en borduren. Omdat er met Pasen door de bloemencommissie een liturgische bloemschikking gemaakt wordt waarin de paarse kleur verwerkt wordt is er geen vierde, paars, Antependium gemaakt.

Met Pinksteren is het rode Antependium voor het eerst gebruikt,

Een aanwinst voor onze kerk!

Antependium

Antependia

In het paasweekeinde is er storing geconstateerd in de kerkomroepuitzending.
Inmiddels zijn we begonnen om deze storing te verhelpen.
Via de website houden we u op de hoogte van de voortgang daarvan.
We bieden onze verontschuldigingen aan onze luisteraars.

Zo betitelde KLaas Dijkstra zijn werkzaamheden voor de kerk in de vakantietijd. Dijkstra is penningmeester van de kerk en de geldstromen gaan altijd door, vakantie of niet. Was dat voreger misschien een reden om niet (te lang) met vakantie te gaan, tegenwoordig is dat geen belemmering meer.

Dankzij internet zijn we niet meer aan tijd en plaats gebonden en kunnen we overal onze mail lezen en onze (adminstratieve) taken uitvoeren. Zo is Dijkstra deze zomer geruime tijd in Frankrijk en Duitsland geweest. HIj had zijn volliedige ICT uitrusting (laptop, tablet en smarphone) bij zich zodat hij vanaf de camping zijn dingen kon blijven doen. Thuis had hij geregeld dat belangrijke post werd gefotografeerd en via email werd toegezonden. Zo mis je dus niks. Toch mooi, dat intertnet (al wordt daar soms verschillend over gedacht).

De foto is op 22 juni gemaakt in Eaux-Puiseaux (Frankrij), een klein dorp 25 km ten zuiden van Troyes (Champagne -Ardennes). Dijkstra was daar bezig het incassobestand van juni te uploaden naar de Rabobank.

7E24BD3F F0FE 46E7 97A7 5100A0A475DD

Zondag 25 september hebben we de startzondag in Eastermar beleefd.

Jong en oud gingen met Abraham op reis.
We hebben dromen en doelen met elkaar gedeeld. "Eenheid, een b(l)oeiende gemeente, aantrekkelijk voor jong en oud". Dat zijn een paar items die naar voren kwamen tijdens het geloofsgesprek met de hele gemeente.

Na de dienst hebben we koffie gedronken, nagepraat, gewandeld en nog een overheerlijk soepje, broodje hamburger en of ei gegeten.

Een mooi begin van een nieuw seizoen.

Richtsje Sietsma

im01  im02  im05  im07  im08 

im09  image1  image2  image3  image4  image5  image6

image7  image8  image9 

image10  im06  im04

“The Passion” is een eigentijdse vertolking van het lijden en sterven van Jezus. Het verhaal wordt vertelt, gespeeld en uitgebeeld en de verschillende scenes worden benadrukt door het gebruik van popmuziek. In de Stille week van Pasen trekt de landelijke “Passion” inmiddels duizenden bezoekers en wordt het verhaal van Pasen op toegankelijke wijze uitgedragen.

Passion logo 1


Vanaf januari zijn ongeveer 55 mensen druk bezig om ook hier in Eastermar een eigen versie van “The Passion” neer te zetten.

Op zaterdag 19 maart werd de Eastermarder Passion twee keer opgevoerd in De Hege Stins. Het werd een mooie voorstelling met hedendaagse popmuziek, van onder andere Blöf, Coldplay en Adele. En dat allemaal met de inzet van het (soms verborgen ) talent van eigen dorpsgenoten! Jong en oud deed er aan mee.

Jezus voor Pilatus web

De Eastermarder Passion gemist of nog even terugkijken?

Heeft u de Eastermarder Passion gemist? Of wilt u hem nog even terugkijken? Dat kan via onderstaande links.

De gemeenteavond is dit voorjaar gepland op 9 maart na de dienst “Bidstond voor gewas en arbeid” in de Hege Stins.
logo PKN Eastermar

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Samen met vele kerkelijke gemeentes en donateurs. Ieder jaar wordt er een thema gekozen en staan er zes projecten centraal. Dit jaar is het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander.'

De diaconie van onze gemeente heeft besloten aan deze projecten mee te werken d.m.v. het collecteren voor deze goede doelen. Meer informatie hierover staat in het collecterooster.

Kerk in Actie heeft voor deze periode een Veertigdagentijdkalender voor verdieping uitgegeven. Ieder die belangstelling voor deze kalender heeft, kan deze vanaf de eerste zondag van de 40-dagen tijd (14 februari 2016) mee naar huis nemen. Ze liggen op de leesplank in de hal van de de Hege Stins.

A- A A+
Gerealiseerd door Studio Staalkaart