De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Samen met vele kerkelijke gemeentes en donateurs. Ieder jaar wordt er een thema gekozen en staan er zes projecten centraal. Dit jaar is het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander.'

De diaconie van onze gemeente heeft besloten aan deze projecten mee te werken d.m.v. het collecteren voor deze goede doelen. Meer informatie hierover staat in het collecterooster.

Kerk in Actie heeft voor deze periode een Veertigdagentijdkalender voor verdieping uitgegeven. Ieder die belangstelling voor deze kalender heeft, kan deze vanaf de eerste zondag van de 40-dagen tijd (14 februari 2016) mee naar huis nemen. Ze liggen op de leesplank in de hal van de de Hege Stins.

Voor alles wat de kerk wil doen daar is geld voor nodig. In de begroting van de Protestantse Gemeente Eastermar staat de financiele situatie van de kerk.

begroting

 

Het hele jaar door kunt u voortaan uw oud ijzer brengen naar een vast inzamelpunt. De opbrengst van dit oud ijzer is bestemd voor "De Hege Stins".

U kunt uw ijzer brengen bij de loods van de familie Land aan de Lytse Teije Tolstrjitte. Er staat een aanhangwagen waarin u de materialen kwijt kunt.

 

 

Voor de kerstnachtdienst willen wij ook dit jaar weer graag een gelegenheidskoor formeren.

We zijn hiervoor op zoek naar iedereen die het leuk lijkt om op deze avond kerstliederen te zingen. Het koor staat onder leiding van Sophia Prosper. Er zal van tevoren een aantal keren geoefend worden op woensdagavond.

29 maart was een koude dag maar met een warme inhoud! Vele enthousiaste Eastermarders brachten me verscheidene zakken kleding.

20150329 122534 resized-c

A- A A+
Gerealiseerd door Studio Staalkaart