Weet u wat een Antependium is? De meesten van ons waarschijnlijk niet. Volgens Wikipedia is een Antependium "de bekleding aan de voorkant van een kansel in de vorm van stof, hout of edelmetaal". Een stoffen Antependium wordt voorzien van de van toepassing zijnde liturgische kleur. Tijdens het kerkelijk jaar wisselt de kleur een aantal keren.

Ook in onze kerk maken we gebruik van Antependia. Omdat we een nieuwe avondmaalstafel hebben gekregen was het verzoek aan de interieurcommissie om nieuwe Antependia te maken. Geke Proper, Griet de Jong, Jan Taeke de Jong en Atsie Boersma hebben ontwerpen gemaakt voor 3 nieuwe kleden. Rood, wit en groen. Geke heeft heel wat uurtjes zitten appliceren en borduren. Omdat er met Pasen door de bloemencommissie een liturgische bloemschikking gemaakt wordt waarin de paarse kleur verwerkt wordt is er geen vierde, paars, Antependium gemaakt.

Met Pinksteren is het rode Antependium voor het eerst gebruikt,

Een aanwinst voor onze kerk!

Antependium

Antependia

In het paasweekeinde is er storing geconstateerd in de kerkomroepuitzending.
Inmiddels zijn we begonnen om deze storing te verhelpen.
Via de website houden we u op de hoogte van de voortgang daarvan.
We bieden onze verontschuldigingen aan onze luisteraars.

De gemeenteavond is dit voorjaar gepland op 9 maart na de dienst “Bidstond voor gewas en arbeid” in de Hege Stins.
logo PKN Eastermar

“The Passion” is een eigentijdse vertolking van het lijden en sterven van Jezus. Het verhaal wordt vertelt, gespeeld en uitgebeeld en de verschillende scenes worden benadrukt door het gebruik van popmuziek. In de Stille week van Pasen trekt de landelijke “Passion” inmiddels duizenden bezoekers en wordt het verhaal van Pasen op toegankelijke wijze uitgedragen.

Passion logo 1


Vanaf januari zijn ongeveer 55 mensen druk bezig om ook hier in Eastermar een eigen versie van “The Passion” neer te zetten.

Op zaterdag 19 maart werd de Eastermarder Passion twee keer opgevoerd in De Hege Stins. Het werd een mooie voorstelling met hedendaagse popmuziek, van onder andere Blöf, Coldplay en Adele. En dat allemaal met de inzet van het (soms verborgen ) talent van eigen dorpsgenoten! Jong en oud deed er aan mee.

Jezus voor Pilatus web

De Eastermarder Passion gemist of nog even terugkijken?

Heeft u de Eastermarder Passion gemist? Of wilt u hem nog even terugkijken? Dat kan via onderstaande links.

Naar aanleiding van de opdracht in het beleidsplan hebben de commissieleden zich de afgelopen tijd verdiept in de huidige structuur en werking van de kerkenraad van de PG Eastermar. Hoe kan de organisatie als radarwerk nog beter functioneren?

radarwerk

A- A A+