Logo Lokaal loket  Wilt u het omgaan met de computer, laptop, tablet of smartphone beter onder de knie krijgen?
Of een DigiD cursus volgen om digitaal contact te kunnen hebben met alle overheidsinstellingen?
Dat kan komende winter, bij voldoende deelname, in Eastermar worden georganiseerd.SeniorWeb Burgum en de bibliotheek zijn bereid deze cursussen in Eastermar te geven.          
SeniorWeb burgum 

Eind november 2018 wordt er een informatieochtend gehouden waar toegelicht zal worden wat de cursussen precies inhouden en wat de kosten zijn. Dan kan er ook ingeschreven worden voor deze cursussen. U krijgt nog bericht wanneer de informatieochtend wordt georganiseerd en waar.

In januari 2019 zullen de cursussen van start gaan, mits er genoeg deelnemers zijn natuurlijk.
U ontvangt een uitnodiging voor deze informatieochtend t.z.t via een huis-aan-huis folder.
Ook zal e.e.a. worden vermeld op de Eastermarder website.
Doarpsbelang Eastermar en Lokaal Loket roepen u op deze kans niet aan u voorbij te laten gaan. Kom in ieder geval naar de informatieochtend. Het verplicht u tot niets.

A- A A+
Gerealiseerd door Studio Staalkaart